top of page

Executive Coaching

#executive #coaching #drijfveren #search #team

Mijn individuele coaching betreft reflectieve coaching van managers en executives van elke leeftijd. Centraal staat de gespreksvraag 'waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?' Ik laat je op een andere manier naar jezelf kijken. De uitgebreide Social Motives Test van David McClelland (Harvard) gebruik ik bij individuele coaching. Het doel van mijn coaching is gedragsverandering, daar werken we samen stapsgewijs naar toe.

Individuele Executive Coaching

Ik zoek vooral haakjes. Zo’n haakje vergroot ik dan uit en dan moet mijn gesprekspartner er zelf over nadenken wat hij of zij met mijn advies doet. En in negen van de tien gevallen word ik dan gebeld

We gaan aan de slag met een team met een specifieke vraag. Vaak gaat het over de verbetering van de effectiviteit van het team. Succesfactoren zijn openheid en transparantie. 

We doen dit op eenvoudige/informele locaties in binnen- of buitenland (Swiss Trail of Duinen Trail). Ook bij Executive Team Coaching maak ik gebruik van de uitgebreide Social Motives Test van David McClelland (Harvard).

Executive Team Coaching

Bij individuele coaching is het proces reflectief. We reflecteren op je drijfveren om ze zien waar je energie van krijgt.
Drijfveren leiden tot gedrag een daar gaat de coach-vraag vaak over. Zo denken nogal wat managers die ik coach bijvoorbeeld dat ze verbindend zijn, maar dan blijkt uit de test iets heel anders. Daar hebben we het dan over.

Bij teams gaat het er vaak over dat leden niet optimaal (of slecht) functioneren. Dat verlamt organisaties. Op een informele locatie trekken we dan de natuur in. Iedereen komt aan het woord en iedereen kan uitpraten. Dan komen ook de meer persoonlijke zaken aan de orde en wat volgt is meestal begrip en met begrip het vertrouwen. Om de ervaring te doen laten beklijven, geef ik huiswerk op. Daar komen we dan nog een keer voor bij elkaar.

Toelichting Jos

Waar kan ik je mee helpen?

bottom of page